Transparentne – čestne – priamo do očí

 Byť zvolený je práca a zodpovednosť voči voličom

Občan musí mať možnosť na informovanosť a na kontrolu práce svojich zástupcov... stále, vždy a vo všetkom

Dnešná doba nám hovorí  ako si ustelieme, tak budeme spať. Dáva príležitosti, ale dokáže aj nemilosrdne brať. Je len na nás ako sa postaráme o miesto, kde žijeme. Na vlastnom dvore si každý dokáže urobiť poriadok sám, ale veľmi mnoho dokážeme ovplyvniť len raz za 4 roky.

Je len na nás, ktorou cestou pôjdeme a ako voľby, pozíciu a úlohu starostu a poslancov chápeme.

Je len na nás, či sa uspokojíme s málom, alebo nám záleží, aby sme žili pokojne, zdravo a bezpečne s maximálnym využitím celého potenciálu všetkých možností, ktoré máme.

Je len na nás, či budeme pokorne vďační za veci, ktoré sú výsledkom štandardne zázračného precitnutia politikov pred voľbami, alebo chceme mať možnosť vidieť a kontrolovať systematickú prácu starostu a poslancov počas každého dňa a roka celého volebného obdobia.

Je len na nás, či nám stačí divadelné odškrtávanie sporných „dosiahnutých výsledkov“, alebo chceme reálne výsledky efektívneho naplnenia všetkých možností našej obce.

 

Obec je naša – spravujme ju ako vlastný majetok, ako vlastnú rodinu

Problémy občanov, to je problém obce

Práca pre obec – to je výkon pre ľudí

 

Naša obec má veľký potenciál, len systém jej riadenia musí byť čestný, transparentný, kontrolovateľný a efektívny.