Som manažér, sociálny pracovník a pedagóg.

Pôsobenie v týchto oblastiach je obrazom prirodzeného vývoja môjho profesijného života. V rôznom čase i miestach ho spája sociálna problematika, ktorá je mi blízka. Mám rád to, čo robím, vážim si korektných ľudí, ktorí mi v tom pomáhajú, v úsilí spoločne dosiahnuť cieľ. Nech robím čokoľvek, pevnú pôdu pod nohami mi zabezpečuje domov, miesto, kde som sa narodil a skvelí ľudia, ktorých mám okolo seba.

Som Vyšnošebastovčan.

Hrdý na našu dedinu, jej históriu a na ľudí, ktorým na nej záleží.

Som manažér a pedagóg.

V organizácii, ktorá poskytuje základným a stredným školám nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, tzv. "Baťovke", pracujem na pozícii programového manažéra. Mojou úlohou je manažovanie jedného zo školských vzdelávacích programov s celoslovenskou pôsobnosťou na základných a stredných školách, organizačné zabezpečenie regionálnych a celoslovenských aktivít, realizácia projektov, lektorská činnosť, fundraising, komunikácia s inštitúciami štátnej správy, miestnou a regionálnou samosprávou, či podporovateľmi.  

Som srdcom sociálnym pracovník.

Pracujem  zároveň aj na pozícii vedúceho sociálno-zdravotného úseku Arcidiecéznej charity Košice, kde spolu s mojimi kolegyňami zabezpečujeme odborné a čo najkvalitnejšie fungovanie všetkých sociálnych a zdravotníckych služieb (od domovov pokojnej staroby, cez útulky pre ľudí v krízových životných situáciách až po hospic či agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti) zriadených Arcidiecéznou charitou Košice.

Bez dôkladného manažmentu sa nezaobíde ani práca starostu. Sociálnej práci a manažérstvu sa venujem už polovicu svojho života. No predovšetkým som človek, ktorý svoj život venoval pomoci ľuďom, vnímaniu ich potrieb a riešeniu ich problémov...

...niekoľko mojich doterajších skúseností:

2015 - 2016 - člen expertnej pracovnej skupiny pre tvorbu metodiky hodnotenia a implementíácie štandardov kvality v sociálnych službách, Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR

2011 - 2012 - riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach

2000 - 2007 - vedúci Krízového centra pre matky s deťmi, Arcidiecézna charita Košice

1998 - 2000 - sociálny poradca, Charitatívno - sociálne centrum v Košiciach, Arcidiecézna charita Košice

Skvelý základ pre moju profesionálnu orientáciu som získal štúdiom sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré som v roku 2008 úspešne ukončil štátnou skúškou a získal titul magister.

 

A napokon, som Marián Beluško.

Muž, ktorý žije nielen prácou, ale aj normálnym životom. Mám rád turistiku, tak trochu aj adrenalín. Keď nesedím, cvičím...niekoľkokrát do týždňa. Energiu čerpám z cestovania a poznávania našej krajiny. Výborne si oddýchnem pri práci okolo domu, zveľaďovaní toho, čo vybudovali moji rodičia, či starí rodičia. Mám rád nedeľné prechádzky po okolí našej dediny, po ktorých som odhodlaný na všedné ťažké dni a pripravený poradiť sa o nich v tichej modlitbe.