Obec podnikateľom – podnikatelia obci

 

Symbióza a vzájomná pomoc obce a podnikateľov pôsobiacich na jej území je prospešná nie len pre nich oboch, ale aj pre občanov.

Fungujúci podnikatelia znamenajú možnosti pre podporu športu, či materiálno-technickú pomoc.  


Vízia


Vytvoriť možnosti prezentácie podnikateľov na stránke obce – aktívny webhosting.

Vytvorenie interaktivity obyvateľov a podnikateľov na webovej stránke obce – vytvorenie zadávania dopytu
a podávania ponuky na tovary, služby, prácu, či brigádu.

Vytvorenie funkčnej možnosti zapojenia sa podnikateľov pri správe vecí verejných a aktívne riešenie odborných problémov obce.

Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikania v obci.