Systém kontroly a transparentnosť

 

Kde niet kontroly, niet ani chýb. Bez kontroly a bez poznania alternatív nemožno vyhodnocovať a hodnotiť.
Bez poznania a zváženia možností sa nedá určiť víťaz.

Býva nepísaným pravidlom, že ak v politike nie je kontrola, prehrávajú občania, lebo s ich peniazmi sa šafári.
A v politike býva tiež pravidlom, že ak nepoznáme možnosti, tá možnosť, ktorá sa realizuje je zvyčajne
tá najmenej prospešná pre občana.

Kde niet žalobcu, niet ani sudcu. Ak nie je vôľa a tlak od poslancov na podrobnú kontrolu a transparentné hospodárenie, ak nie je známy detailný rozpočet a jasný a presný záverečný účet obce na konci každého roka,
ak chýbajú výročné správy a personálna zodpovednosť, je ťažké byť sudcom.


Vízia

  

Zahrnúť občanov do aktívnej kontroly.

 Zvoliť kontrolórov z radov občanov.

 Ponúknuť občanom možnosť kontrolovať, ale aj formulovať možnosti pre obec a svoje problémy.

 Zaviesť hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých a zásadných otázkach života a rozvoja obce.

 Vytvoriť funkčné komisie a personalizovať zodpovednosť tak, aby konkrétni zodpovední skladali účty.

 Plánovať a rok po roku (a nie len pred voľbami) predstupovať pred občanov so skladaním účtov.

 Rozšíriť počet komisií na nasledujúce:

·         Komisia sociálna

·         Finančná komisia (aj s členmi z obyvateľov obce). 

·         Komisia ekonomická a správy majetku

·         Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

·         Komisia kultúry a vzdelávania mládeže

·         Komisia pre ochranu verejného poriadku

·         Osobitná komisia verejného záujmu

·         Komisia povodňová a prevencie krízových situácií

·         Komisia strategických činností, cestovného ruchu a športu